ABC kupna nieruchomości

 

Real Estate BusinessNegocjacje

Jeśli już zdecydujesz się na zakup nieruchomości domu, mieszkania, działki inwestycyjnej, lokalu pod działalność gospodarczą, my przygotujemy dla Ciebie ofertę możliwie najbardziej dopasowaną, spełniającą wskazane przez Ciebie kryteria. Przeprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje, aby uzyskać możliwie najlepszą cenę nie tracąc przy tym z pola widzenia kryteriów jakie powinna spełniać poszukiwana przez Ciebie nieruchomość.

Reprezentujemy Twoje interesy i z pewnością pomyślimy o wszelkich dodatkowych aspektach i warunkach sprzedaży i umieścimy je w należycie przygotowanej umowie. Zapoznamy się ze wszystkimi zapisami, uwagami i dopilnujemy, aby całość umowy była zgodna z Twoimi oczekiwaniami, spełniając jak najbardziej korzystne dla Ciebie warunki.

 

Umowa na rezerwację nieruchomości

W chwili, gdy wyrazisz zgodę na zaproponowaną cenę i warunki sprzedaży, sporządzona zostanie umowa na rezerwację nieruchomości, wówczas wymagana będzie wpłata zaliczki. Jej wysokość zależy od ceny zakupu. Po wpłaceniu zaliczki, nieruchomość zostanie usunięta z listy ofert do sprzedaży i pozostanie dla Ciebie zarezerwowana na czas określony w umowie na rezerwację.

 

Jako biuro nieruchomości, sprawdzimy wcześniej w Twoim imieniu wiarygodność właściciela oraz samą nieruchomość, udając się do urzędu rejestru gruntów oraz / lub zapoznając się ze wszystkimi dokumentami i pozwoleniami, przedstawionymi nam przez dewelopera, właściciela nieruchomości.

Ważne jest, aby sporządzić umowę na rezerwację tak szybko, jak jest to możliwe, ponieważ jest to jedyny sposób, aby mieć pewność, że nieruchomość jest zarezerwowana wyłącznie dla Ciebie.

 

Zakup nieruchomości jako inwestycja.

Jeśli kupujesz nieruchomość z zamiarem wynajmowania i zarabiania na tej inwestycji, nasza Agencja Nieruchomości może przekazać wszelkie rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Polsce do naszej Kancelarii Podatkowej, której 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej zagwarantuje rzetelne i bezpieczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Polsce. Pomożemy ci znaleźć uczciwego zarządcę nieruchomości oraz możemy sprawować obsługę prawną i podatkową Twojej nieruchomości.

 

Umowa przedwstępna

Pixmac000086406724

Gdy wszystko będzie już sprawdzone i zatwierdzone przez Notariusza oraz przez każdą ze stron, zostanie sporządzona tak zwana umowa przedwstępna.

W tej umowie zostaną ustalone cena, warunki kupna – sprzedaży, oraz dzień podpisania umowy.
Nie jest to czynność obowiązkowa, można również od razu przystąpić do transakcji kupna-sprzedaży.

W momencie podpisania umowy przedwstępnej należy wpłacić zaliczkę na poczet przyszłej transakcji, w zależności od wartości nieruchomości jest to od 10% do 30%. Ostateczna wysokość zaliczki uzgadniana jest przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Koszt sporządzenia umowy przedwstępnej w postaci aktu notarialnego ponosi kupujący.

 

Tytuł własności

W dniu ustalonym w umowie przedwstępnej, bądź ustalonym w trakcie negocjacji (jeśli umowa przedwstępna nie została podpisana) u Notariusza w jego Kancelarii Notarialnej zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Notariusz sprawdza tożsamość obu stron transakcji, odczytuje umowę kupna- sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego. Umowa ta następnie zostanie podpisana przez strony transakcji, po czym każda ze stron otrzymuje wypis z aktu notarialnego w tylu ilościach ile każda ze stron sobie życzy. Każdy wypis jest dodatkowo płatny. Po to żeby Tobie usprawnić i ułatwić transakcję, wszelkie koszty mogą zostać uregulowane przez naszą Agencję Nieruchomości. Opłaty te jednak, wcześniej uzgodnione z Notariuszem, muszą być wpłacone na konto naszej Agencji Nieruchomości przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży u Notariusza.

 

UWAGI

Powyżej nakreśliliśmy ogólny obraz zakupu nieruchomości w Polsce, zawsze jednak służymy naszym klientom pomocą i wsparciem, zarówno podczas procesu zakupu, jak i po dokonaniu transakcji.
Współpracujemy z najlepszymi specjalistami zarówno w dziedzinie prawnej jak i podatkowej.

Zadzwoń a się przekonasz 🙂